1. Akreditovaný rekvalifikační kurz Florista/ka

Učební plán

Kurz zájmový, pro začátečníky, pro uchazeče z ÚP ZDARMA. 

Kurz je zaměřen na kompletní základy floristiky. Náplní jsou také estetika, floristické techniky, jejich správné používání a pravidla tvorby, postupy. Součástí výuky je podnikání a know how ve floristice i svatební a smuteční floristika, tvorba dekorací, nákup a ošetřování květin a další…

Cílem kurzu je připravit studenty pro budoucí profesionální kariéru Florista/Floristka.

V ceně kurzu:

 1. náklady na všechny pomůcky, ochranný oděv, nářadí, květiny a materiál, se kterým se v kurzu pracuje
 2. studijní balíček- studijní pomůcky a psací potřeby
 3. výukové učebnice ke kurzu Florista, 82 stran, formát A 4, monochromatický tisk
 4. katalog květin a zeleně A 5, monochromatický tisk
 5. Osvědčení o získání profesní kvalifikace, osvědčení o rekvalifikaci
 6. náklady na kytice, květinové kompozice, dekorace, které si účastníci odnesou domů
 7. náklady na všechny pomůcky, nářadí, květiny a materiál, potřebný k absolvování zkoušek
 8. dárkový poukaz na další libovolný kurz v hodnotě -10% z ceny kurzu, platný 1 rok
 9. pojištění frekventantů kurzu
 10. na naše kurzy si sebou berete pouze pohodlné oblečení (na praktickou výuku bílé, šedé, nebo černé tričko), obutí a občerstvení- VŠE POTŘEBNÉ OBDRŽÍTE NA KURZU

Zkoušky z profesní kvalifikace Florista/ka​

Kvalifikační standard:

Autorizující orgán: Ministerstvo zemědělství ČR
Skupina oborů: Zemědělství a lesnictví (kód: 41)
Týká se povolání: Zahradník -Kvalifikační úroveň NSK – EQF: 3

 • Poučení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci
 • Orientace v základním sortimentu rostlin, technickém a dekoračním materiálu
 • Broušení a údržba nářadí a jeho využívání v aranžování
 • Skladování rostlinného materiálu včetně prodloužení trvanlivosti živých květin
 • Zhotovování vazačských výrobků
 • Aranžování do nádob, zhotovení výrobků z živého i suchého materiálu
 • Příjem objednávky, oceňování, nabídka a prodej floristických výrobků

Průběh zkoušek
Způsob ověřování znalostí: praktické předvedení zkoušky, ústní, písemné.

 • Prakticky se ověřují zkoušky z vázání kytic, aranžování nádob, aranžování vázy, tvorba dekorací, tvorba věnce, tvorba smuteční kytice vypichované, návrh věnců a vánočního svícnu, kalkulace floristických výrobků, jednotlivé techniky…
 • Písemně se ověřují zkoušky z uskladňování, ošetřování květin a znalosti sortimentu, kalkulace floristických výrobků…
 • Na úspěšné zvládnutí zkoušek se studenti připravují celou dobu rekvalifikačního kurzu, osnovy i výuka na kurzu jsou postavené na základě jednotlivých požadavků zkoušky.
 • Příprava na praktické zkoušky i písemné se na kurzu trénuje a  zdokonaluje pod dohledem akreditovaného lektora.
 • Zkoušející je jedna autorizovaná osoba – Mg. Renáta Steinová a na zkoušky může dohlížet zástupce MZe ČR nebo ÚP.

Termíny zkoušek

Některé praktické zkoušky se realizují dle Kvalifikačního standardu v průběhu kurzu, dle osnov, závěrečné zkoušky probíhají vždy poslední 2 dny kurzu. Viz termíny kurzů.

Přejít nahoru