Přihláška

ĎĚKUJEME ZA VAŠI PŘIHLÁŠKU

PROHLAŠUJEME:

  • že jako správce Vašich osobních údajů splňujeme veškeré zákonné povinnosti vyžadované platnou legislativou, zejména zákonem o ochraně osobních údajů a GDPR
  • že Vaše osobní údaje budeme zpracovávat jen na základě platného právního důvodu, a to především oprávněného zájmu, plnění smlouvy, zákonné povinnosti či uděleného souhlasu.
  • že plníme  dle článku 13 GDPR informační povinnost ještě před zahájením zpracování osobních údajů.

    Vyplněním přihlášky, zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře a odesláním přihlášky potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.