• Home
  • /Akreditace a certifikáty

Akreditace a certifikáty

Zde si můžete prohlédnout akreditace Ministerstva školství ČR k pořádání kurzů, autorizace Ministerstva zemědělství k provádění zkoušek, Mezinárodní certifikaci lektora floristiky a svatební floristiky a další certifikáty.

První akreditaci jsem získala v roce 2007 k rekvalifikačním kurzům Vazba a aranžování květin. V současnosti mám již třetí akreditaci MŠMT ČR na kurzy Florista. Tyto akreditace uděluje akreditační komise MŠMT ČR, po důkladném prozkoumání a ověření všech kompetencí lektora. Akreditace se vydává pouze na 3 roky, není možné ji prodloužit.

Číslo naší akreditace: Č. j.:MSMT-28427/2019-1/299    

platnost do 16. 9. 2022

První akreditaci jsem získala v roce 2007 k rekvalifikačním kurzům Vazba a aranžování květin. V současnosti máme již třetí akreditaci MŠMT ČR na kurzy Vazačské práce. Tyto akreditace uděluje akreditační komise MŠMT ČR, po důkladném prozkoumání a ověření všech kompetencí lektora. Akreditace se vydává pouze na 3 roky, není možné ji prodloužit.

Číslo naší akreditace: Č.j.:MSMT -25891/2016-1/627

platnost do 18. 11. 2019

Rozhodnutím Ministerstva zemědělství ČR, po přísném prozkoumání a schválení jsem získlala v roce 2010 autorizaci MZ ČR k provádění zkoušek z profesní kvalifikace Florista a Vazačské práce s celostátní platností,  v souladu s ustanovením § 2 písmeno k), dle zákona 53/2012 Sb. Dnes vlastním již třetí autorizaci, s platností do roku 2025. Tuto autorizaci mají v ČR odborné školy a k dnešnímu dni pouze 2 OSVČ.

Číslo naší autorizace: Č.j.22869/2015-MZE

Ministerstvem vnitra ČR, pod č. j. VS/1-1/36855/98, mi jako absolventovi MISTROVSKÉ ŠKOLY FLORISTIKY bylo uděleno právo užívat za svým příjmením titul Mistr florista.   V ČR má tento titul zhruba 50 osob.

Na základě předložení všech podkladů a přísného prozkoumání mezinárodní komisí v Londýně jsem byla uznaná certifikovaným lektorem s garancí INTERNACIONAL EDUCATION SOCIETY LTD. pro vzdělávání v oboru Floristické kurzy a Svatební floristika.

Registrováno pod certifikačním kódem SK/BB/I.b/9/aa/27/4/CZ/00199

Po úspěšném ukončení vysokoškolského studia na Univerzitě J. A. Komenského v Bratislavě mi byl přiznám akademický titul Magister.

Na základě rozhodnutí Živnostenského úřadu ČR vlastním od roku 2007 oprávnění k lektorské činnosti a vzdělávání dospělých.

ČJ:ZIVZN/3611/2008/3

Dle rozhodnutí Valné hromady Asociace floristického designu, registrovaným u MV ČR pod.č.j.VS/1-1/36855/98-R jsem obdržela osvědčení o úspěšném vykonání Floristické zkoušky.

Součástí mistrovských floristických zkoušek u Mistrovské školy Floristiky v Hradci Královém je hodnocení závěrečných prací studentů. Z 12 mistrů floristů pro rok 2011 jsem získala  1. místo.

Na základě rozhodnutí Mistrovské školy floristiky v Hradci Královém jsem obdržela certifikát za absolvování vzdělávacího semináře F3- Sesazovaná nádoba- výběr nádoby, výběr rostlin, pracovní postup. Vlastní návrh, estetické zákonitosti.

Na základě rozhodnutí Mistrovské školy floristiky v Hradci Královém jsem obdržela certifikát za absolvování vzdělávacího semináře F3- Svatební kytice a korsáž-typ kytice, estetické zákonitosti, techniky práce, vlastní návrh.

Na základě rozhodnutí Mistrovské školy floristiky v Hradci Královém jsem obdržela certifikát za absolvování vzdělávacího semináře F3- Dekorace stolu-symbolika, tvary, linie, struktury, barevnost, konstrukce, technika, materiál, postup práce.

Na základě rozhodnutí Mistrovské školy floristiky v Hradci Královém jsem obdržela certifikát za absolvování vzdělávacího semináře F3- Věnec-volba typu věnce, techniky, proporcí, materiálu, postupu práce, symboliky, barevnosti, zdobení.

Na základě rozhodnutí Mistrovské školy floristiky v Hradci Královém jsem obdržela osvědčení o absolvování vzdělávacího semináře Floristický design a jarní materiály.

Na základě rozhodnutí Svazu květinářů a floristů ČR jsem obdržela certifikát z pracovního floristického semináře „Advent a vánoce“ v kategorii pokročilí.

Na základě úspěšného absolvování pracovního semináře „Svatba-kompletní svatební floristika“ jsem získala certifikát Floristických seminářů Petra Matušku.

Na základě rozhodnutí „Designbymm“, firmy, školící interiérové designéry, jsem obdržela osvědčení o úspěšném absolvování kurzu Interiérový design.

Na základě rozhodnutí Flos-centrum vzdělávání jsem získala certifikát Vizážistika osobnosti a barvové poradenství.

Po úspěšném absolvování intenzivního kurzu jsem získala certifikát Svatební koordinátor.

Na základě úspěšného složení závěrečných zkoušek jsem získala osvědčení o kvalifikaci s celostátní platností na profesi vizážistika osobnosti a barvové poradenství.

Na základě dlouholeté činnosti v oboru vizážistika a barvová typologie jsem po prověření podkladů a žádostí Ministerstva školství získala akreditaci k výuce těchto kurzů.

odborné vzdělání a spolupráce

Osobnosti české i zahraniční floristiky, organizace a časopis, se kterými jsem spolupracovala, spolupracuji, nebo kteří velikou mírou ovlivnili můj floristický vývoj a nadále jsou inspirací v mé tvorbě i na našich kurzech.

Petr Matuška byl první z osobností české floristiky, se kterým jsem měla tu čest pracovat.

V roce 2006, kdy jsem zřizovala největší z našich prodejen květin v našem městě, jsme spolupracovali na návrhu  interiéru i kompletní realizaci prodejny.

Několik let jsem také navštěvovala jeho semináře a workshopy a i dnes se ráda na jeho tvorbu podívám.

Jeho zkušenosti i cit pro estetiku jsou obdivuhodné, jeho práce jsou dekorativní, ale přitom čisté a jednoduché.

Důkazem je i jeho prodejna v Brně, která nemá v naší republice obdobu. Podívat se na interiér, ale i exteriér prodejny je estetickým zážitkem.

Floristická škola v Hradci Králové je jednou z nejmodernějších  soukromých škol v našem oboru pro studenty středních škol. Od svého založení v roce 1993 prošla mnoha změnami, v současnosti se nazývá Střední škola vizuální tvorby a základem vzdělávání je estetika a její využití při vlastní tvorbě vizuálních instalací a grafických prací, prostřednictvím počítačové grafiky a brandingu.

Škola podporuje i další vzdělávání dospělých, v našem oboru je to možnost absolvovat po přijímacím řízení Mistrovské floristické zkoušky.

Vedení školy se s velikým zájmem a nadšením věnuje podpoře svých studentů, organizuje pro ně stáže, exkurze, soutěže, spolupracuje se zahraničními floristy.

Práce těchto lidí a jejich nasazení pro floristiku je pro mně inspirací i motivací a jsem hrdá, že jsem zde mohla obhájit titul mistr florista.

Zvláštní poděkování pak patří vedoucím našeho ročníku, Ing. Jedličkové a Ing. Suré za jejich obětavost, trpělivost a předávání zkušeností.

Odborný časopis slovenských i českých floristů Profiflorista je na našem trhu již 5 let. Jedná se o moderní, odborný časopis, který je pomocníkem pro podnikání všem profesionálním floristům. Pomáhál velikou mírou propagovat naši floristiku ve světě, mnohým floristům pomohl vytvořit mediální jméno.

Navíc vydává speciály (svatební, smuteční, vánoční katalog) a organizuje soutež floristů Rosa Pragensis.

Zaujetí a neskutečná píle šéfredaktora Ing. Miroslava Mokoše jsou obdivuhodné. Není jediná floristická akce, kterou by nenavštívil a nepřinesl nám reportáž.

Chválihodná je také snaha udržet časopis pořád aktuální a přizpůsobovat i jeho vzhled modernímu designu.

V počátcích kariéry i podnikání jsem měla možnost spolupracovat s Holandskou květinovou kanceláří. Byla to organizace, které pomáhala rozvíjet začínající floristiku v naší krajině.

Organizovala množství workshopů, předváděcích akcí a seminářů, kterých jsem měla možnost se účastnit. Měla jsem možnost se seznámit s prací mnoha zahraničních floristů, kteří byli pro mně inspirací.

HKK také vydávala různé katalogy, obrazové materiály, časopis a plakáty pro podporu naší činnosti. Již před několika lety tato organizace u nás ukončila činnost, velký dík stejně patří paní Hruškové, se kterou jsem měla možnost spolupracovat.

Floristické akce a workshopy jsou přínosnou i zábavnou formou vzdělávání.

Jsem ráda, že tuto možnost nám poskytují i naše velkoobchody s floristickým materiálem, jako Storge, Vonekl-Klia, Florasis, Florplant, Nohel Garden a další, se kterými mám tu možnost spolupracovat.

Bylo mi ctí mít za studentky zaměstnace i vedení firmy Nohel Garden, se kterými spolupracujeme téměř 20 let.

Jedná se o krátkodobé akce, kde se má možnost každý seznámit s novými materiály na našem trhu, výrobky a zejména jejich použitím v praxi.

Důležité v každé kreativní tvorbě je neustále vzdělávání se a čerpání nových zkušeností, námětů a inspiraci pro další tvorbu.

Je mnoho šikovných a velice zručných floristů u nás i ve světě, práce kterých člověka posouvá dál a motivuje k lepším výsledkům.

Proto je nesmírně přínosné navštěvovat akce, kde se můžeme od těch nejlepších učit.

Mnoho floristů se dnes již prezentuje nejen v časopisech, knižně, ale také v televizi, nebo na internetu. Je velikou výhodou mít možnost sledovat jejich tvorbu pomocí těchto médií.

Jsem vděčná redakci televize ČT 1 -Sama Doma, že jsem měla možnost prezentovat naše kurzy v tomto pořadu a také televizi Nova za pozvání do pořadu Snídaně s Novou, při vytvoření českého rekordu.