• Home
 • /Zkoušky z profesní kvalifikace Vazačské práce

Zkoušky z profesní kvalifikace Vazačské práce

Kvalifikační standard

 

 • Autorizující orgán: Ministerstvo zemědělství
 • Skupina oborů: Zemědělství a lesnictví (kód: 41)
 • Týká se povolání: Zemědělský a zahradnický dělník; Vazačské práce
 • Kvalifikační úroveň NSK – EQF: 2
 1. Zhotovování základních vazačských výrobků
 2. Aranžování váz a misek

Detailní podrobnosti ke zkouškám z PK Vazačské práce najdete na stránkách NSK ČR.

Pracovní činnosti, pro které se zkouška vykonává

Práce s řezanými květinami.

Zhotovování kytic.

Zhotovování věnců.

Aranžování živých květin.

Aranžování sušených rostlin.

Zdobení interiérů.

Zdobení exteriérových prvků.

Průběh zkoušek

 • Způsob ověřování znalostí: praktické předvedení zkoušky, ústní, písemné.
 • Prakticky se ověřují zkoušky z vázání kytic, aranžování nádob, aranžování vázy, tvorba věnce, smuteční kytice, vánočního svícnu…
 • Ústně se ověřují zkoušky z ošetření květin a tvorby pomlázky, pravidel BOZP a zásad používání pracovních s technických pomůcek
 • Na úspěšné zvládnutí zkoušek se studenti připravují celou dobu rekvalifikačního kurzu, osnovy i výuka na kurzu jsou postavené na základě jednotlivých požadavků (okruhů) zkoušky.
 • Příprava na praktické zkoušky i písemné se na kurzu trénuje, cvičí a neustále zdokonaluje, pod dohledem akreditovaného lektora.
 • Zkoušející je jedna autorizovaná osoba – Mg. Renáta Steinová a na zkoušky může dohlížet zástupce MZ ČR.

Časový rozsah a cena zkoušky

ČASOVÝ ROZSAH:

 • Celková doba trvání vlastní zkoušky je 4 až 7 hodin, celodenní  od 8 00
 • Zkouška může být  podle hodnotícího standardu rozložena do více dnů, dle potřeb, z hlediska kvality a zásobení materiálem
 • CENA ZA ZKOUŠKU:
 • Cena zkoušky  3 967,00 Kč bez DPH (21 %)
 • Cena zkoušky s DPH 4 800,- Kč
 • Záloha za zkoušky 4 000,- Kč
 • Uchazeči z ÚP poplatek nehradí

CENA ZAHRNUJE:

 1. náklady na všechny pomůcky, nářadí, květiny a materiál, které jsou určené ke zkouškám, včetně organizačního zabezpečení
 2. studijní pomůcky a psací potřeby pro účely zkoušky
 3. Osvědčení formátu A4 o získání profesní kvalifikace
 4. všechny floristické výrobky, které jsou součástí zkoušky si absolventi odnáší domů
 5. na zkoušky si sebou berte pouze doklad totožnosti, pohodlné oblečení, obutí a občerstvení- VŠE POTŘEBNÉ OBDRŽÍTE

Kvalifikační požadavky na budoucího floristu

Výkonnost

 • jeho výkon je spolehlivý a stabilní
 • má schopnost podat jednorázový výrazný výkon dle potřeb zadavatele

Flexibilita

 • akceptuje pozvolné, postupně dávkované změny
 • na přijetí nových myšlenek a podnětů potřebuje čas

Efektivní komunikace

 • v běžných situacích jasně a srozumitelně formuluje své myšlenky jak v mluvené, tak písemné podobě

Aktivní přístup

 • zajímá se o dění kolem, postupy a možnosti
 • angažuje se nad rámec běžných povinností

Kooperace (spolupráce)

 • je spíše aktivní než pasivní
 • je součástí skupiny, přizpůsobuje se požadovanému chování

Kreativita

 • má dostatek odvahy a/nebo vytrvalosti k realizaci
 • aktivně vyhledává příležitosti ke zlepšení či změně

Plánování a organizování práce

 • je schopen rozlišovat dlouhodobé a krátkodobé plány
 • obvykle podává očekávaný výkon

Zvládání zátěže

 • v obvyklých zátěžových situacích je schopen podat přiměřený výkon
 • zvládá stres v malých dávkách i opakované překážky

Další požadavky na vazače

 • samostatnost , řešení problémů  celoživotní učení
 • objevování a orientace v informacích