• Home
 • /Zkoušky z profesní kvalifikace Florista

Zkoušky z profesní kvalifikace Florista

Kvalifikační standard

 • Autorizující orgán: Ministerstvo zemědělství ČR
 • Skupina oborů: Zemědělství a lesnictví (kód: 41)
 • Týká se povolání: Zahradník    Kvalifikační úroveň NSK – EQF: 3
Poučení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci
Orientace v základním sortimentu rostlin, technickém a dekoračním materiálu
Broušení a údržba nářadí a jeho využívání v aranžování
Skladování rostlinného materiálu včetně prodloužení trvanlivosti živých květin
Zhotovování vazačských výrobků
Aranžování do nádob, zhotovení výrobků z živého i suchého materiálu
Příjem objednávky, oceňování, nabídka a prodej floristických výrobků

 

Detailní podrobnosti o kvalifikačním standardu, hodnotícím standardu, kvalifikačních požadavcích i kompetence ke zkouškám z profesní kvalifikace Florista (kód 41-008-H) najdete na stránkách  národní soustavy kvalifikací ČR.

Pracovní činnosti, pro které se zkouška vykonává

Zhotovování floristických výrobků (např. dárkové kytice, smuteční vazby, vazby ke slavnostním příležitostem).

Aranžování prostorů, výstav apod.

Prodej floristických výrobků.

Prodej doplňkového zahradnického zboží.

Drobné opravy a údržba nářadí.

Časový rozsah a cena zkoušky

Průběh zkoušek

 • Způsob ověřování znalostí: praktické předvedení zkoušky, ústní, písemné.
 • Prakticky se ověřují zkoušky z vázání kytic, aranžování nádob, aranžování vázy, tvorba věnce, tvorba smuteční kytice vypichované, návrh věnců a vánočního svícnu, kalkulace floristických výrobků, jednotlivé techniky, broušení nářadí…
 • Ústně, písemně se ověřují zkoušky z uskladňování, ošetřování květin a znalosti sortimentu zboží ve floristice, kalkulace floristických výrobků…
 • Na úspěšné zvládnutí zkoušek se studenti připravují celou dobu rekvalifikačního kurzu, osnovy i výuka na kurzu jsou postavené na základě jednotlivých požadavků (bloků) zkoušky.
 • Příprava na praktické zkoušky i písemné se na kurzu trénuje, cvičí a neustále zdokonaluje, pod dohledem akreditovaného lektora.
 • Zkoušející je jedna autorizovaná osoba – Mg. Renáta Steinová a na zkoušky může dohlížet zástupce MZ ČR.

ZKOUŠKY PRO:

 1. absolventy akreditovaného rekvalifikačního kurzu Florista (14 dní)
 2. absolventy zrychleného kurzu Florista ©   (9 dní)

ČASOVÝ ROZSAH:

 • Celková doba trvání vlastní zkoušky je 10 až 14 hodin, celodenní  od 8 00
 • Zkouška může být  podle hodnotícího standardu rozložena do více dnů, dle potřeb, z hlediska kvality a zásobení materiálem
 • CENA ZA ZKOUŠKU:
 • Cena zkoušky 8 000,- Kč
 • Poplatek za zkoušku se hradí nejpozději první den týdnu, kdy se vykonává zkouška, uchazeči z ÚP poplatek nehradí

CENA ZAHRNUJE:

 1. náklady na všechny pomůcky, nářadí, květiny a materiál, které jsou určené ke zkouškám, včetně organizačního zabezpečení
 2. studijní pomůcky a psací potřeby pro účely zkoušky
 3. Osvědčení formátu A4 o získání profesní kvalifikace
 4. všechny floristické výrobky, které jsou součástí zkoušky si absolventi odnáší domů
 5. na zkoušky si sebou berte pouze doklad totožnosti, pohodlné oblečení, obutí a občerstvení- VŠE POTŘEBNÉ OBDRŽÍTE

Kvalifikační požadavky na budoucího floristu

Flexibilita

 • změny pro něj nepředstavují stres a akceptuje je bez problémů
 • je schopen přijímat nové myšlenky

Kreativita

 • aktivně vyhledává příležitosti ke zlepšení či změně, je obdařen intuicí pro podnikatelské příležitosti

Efektivní komunikace

 • jasně a srozumitelně formuluje své myšlenky jak v mluvené, tak písemné podobě

Kooperace (spolupráce)

 • aktivně spolupracuje
 • do činností skupiny se ochotně zapojuje a sehrává v ní pozitivní roli

Plánování a organizování práce

 • plánuje krátkodobě i dlouhodobě v souladu s plány okolí
  stabilně podává požadovaný výkon

Výkonnost

 • jeho výkon je spolehlivý a stabilní
 • má schopnost podat jednorázový výrazný výkon dle potřeb zadavatele

Uspokojování zákaznických potřeb

 • dokáže zjistit a uspokojit zákazníkovy potřeby
 • jeho chování je vstřícné, jednání příjemné

Zvládání zátěže

 • v zátěžových situacích reaguje vyrovnaně, podává přiměřený výkon i při dlouhodobé zátěži
 • neúspěch bere jako součást života a ustojí jej

Další požadavky na floristu

 • Samostatnost , řešení problémů  celoživotní učení, aktivní přístup
 • Objevování a orientace v informacích
 • Ovlivňování ostatních