• Home
 • /Zkoušky z profesní kvalifikace Florista

Zkoušky z profesní kvalifikace Florista

Kvalifikační standard

 

 • Autorizující orgán: Ministerstvo zemědělství
 • Skupina oborů: Zemědělství a lesnictví (kód: 41)
 • Týká se povolání: Zahradník
 • Kvalifikační úroveň NSK – EQF: 3
 1. Uplatňování základních estetických zákonitostí ve vázání a aranžování květin
 2. Orientace v základním sortimentu rostlin, technickém a dekoračním materiálu
 3. Seřizování, ošetřování a údržba nářadí; jeho využívání v aranžování
 4. Skladování rostlinného materiálu včetně prodloužení trvanlivosti živých květin
 5. Zhotovování vazačských výrobků
 6. Aranžování do nádob, zhotovení výrobků z živého i suchého materiálu
 7. Kalkulace vazačských a aranžérských výrobků
 8. Nabídka a prodej floristických výrobků a doplňkového zahradnického zboží

Detailní podrobnosti o kvalifikačním standardu, hodnotícím standardu, kvalifikačních požadavcích i kompetence ke zkouškám z profesní kvalifikace Florista (kód 41-008-H) najdete na stránkách  národní soustavy kvalifikací ČR.

Pracovní činnosti, pro které se zkouška vykonává

Zhotovování floristických výrobků (např. dárkové kytice, smuteční vazby, vazby ke slavnostním příležitostem).

Aranžování prostorů, výstav apod.

Prodej floristických výrobků.

Prodej doplňkového zahradnického zboží.

Drobné opravy a údržba nářadí.

Časový rozsah a cena zkoušky

Průběh zkoušek

 • Způsob ověřování znalostí: praktické předvedení zkoušky, ústní, písemné.
 • Prakticky se ověřují zkoušky z vázání kytic, aranžování nádob, aranžování vázy, tvorba věnce, svatební kytice, smuteční kytice, vánočního svícnu…
 • Ústně se ověřují zkoušky z uskladňování květin a znalosti sortimentu zboží ve floristice.
 • Písemně se ověřuje pouze kalkulace vazačských a aranžérských výrobků ve floristice.
 • Na úspěšné zvládnutí zkoušek se studenti připravují celou dobu rekvalifikačního kurzu, osnovy i výuka na kurzu jsou postavené na základě jednotlivých požadavků (okruhů) zkoušky.
 • Příprava na praktické zkoušky i písemné se na kurzu trénuje, cvičí a neustále zdokonaluje, pod dohledem akreditovaného lektora.
 • Zkoušející je jedna autorizovaná osoba – Mg. Renáta Steinová a na zkoušky může dohlížet zástupce MZ ČR.

ZKOUŠKY PRO:

 1. absolventy akreditovaného rekvalifikačního kurzu Florista (14 dní)
 2. absolventy zrychleného kurzu Florista ©   (9 dní)

ČASOVÝ ROZSAH:

 • Celková doba trvání vlastní zkoušky je 10 až 14 hodin, celodenní  od 8 00
 • Zkouška může být  podle hodnotícího standardu rozložena do více dnů, dle potřeb, z hlediska kvality a zásobení materiálem
 • CENA ZA ZKOUŠKU:
 • Cena zkoušky 7 500,- Kč
 • Poplatek za zkoušku se hradí nejpozději první den týdnu, kdy se vykonává zkouška, uchazeči z ÚP poplatek nehradí

CENA ZAHRNUJE:

 1. náklady na všechny pomůcky, nářadí, květiny a materiál, které jsou určené ke zkouškám, včetně organizačního zabezpečení
 2. studijní pomůcky a psací potřeby pro účely zkoušky
 3. Osvědčení formátu A4 o získání profesní kvalifikace
 4. všechny floristické výrobky, které jsou součástí zkoušky si absolventi odnáší domů
 5. na zkoušky si sebou berte pouze doklad totožnosti, pohodlné oblečení, obutí a občerstvení- VŠE POTŘEBNÉ OBDRŽÍTE

Kvalifikační požadavky na budoucího floristu

Flexibilita

 • změny pro něj nepředstavují stres a akceptuje je bez problémů
 • je schopen přijímat nové myšlenky

Kreativita

 • aktivně vyhledává příležitosti ke zlepšení či změně, je obdařen intuicí pro podnikatelské příležitosti

Efektivní komunikace

 • jasně a srozumitelně formuluje své myšlenky jak v mluvené, tak písemné podobě

Kooperace (spolupráce)

 • aktivně spolupracuje
 • do činností skupiny se ochotně zapojuje a sehrává v ní pozitivní roli

Plánování a organizování práce

 • plánuje krátkodobě i dlouhodobě v souladu s plány okolí
  stabilně podává požadovaný výkon

Výkonnost

 • jeho výkon je spolehlivý a stabilní
 • má schopnost podat jednorázový výrazný výkon dle potřeb zadavatele

Uspokojování zákaznických potřeb

 • dokáže zjistit a uspokojit zákazníkovy potřeby
 • jeho chování je vstřícné, jednání příjemné

Zvládání zátěže

 • v zátěžových situacích reaguje vyrovnaně, podává přiměřený výkon i při dlouhodobé zátěži
 • neúspěch bere jako součást života a ustojí jej

Další požadavky na floristu

 • Samostatnost , řešení problémů  celoživotní učení, aktivní přístup
 • Objevování a orientace v informacích
 • Ovlivňování ostatních