• Home
 • /Akreditovaný rekvalifikační kurz Vazačské práce

Akreditovaný rekvalifikační kurz Vazačské práce

KURZ PRO:

 1. pro začátečníky
 2. pouze pro uchazeče z úřadu práce
 3. pouze pro vzdělávací organizace, instituce a úřady práce
 4. pouze pro skupiny od 6 osob
 5. kurz se realizuje na základě akreditace MŠMT ČR, zkoušky se realizují na základě autorizace MZe ČR
 6. výstupní doklad o zkoušce (získání profesní kvalifikace)  má celostátní platnost a platnost v EU

ČASOVÝ ROZSAH:

 • 13 dní, vyučovací hodiny: teorie 50 hodin, praxe 50 hodin, včetně zkoušky z profesní kvalifikace
 • celodenní 8 00- 15 00
 • CENA KURZU:
 • Cena kurzu 10 800,-Kč (osvobozeno od DPH) +  Cena za zkoušku 3 800,-Kč bez DPH 21%
 • Cena celkem za kurz i zkoušky bez DPH 21% 14 600,- Kč

CENA ZAHRNUJE:

 1. náklady na všechny pomůcky, nářadí, květiny a materiál, se kterým se v kurzu pracuje
 2. studijní balíček- studijní skripta, učebnice, studijní pomůcky a psací potřeby
 3. Osvědčení formátu A4 o získání rekvalifikace, osvědčení o získání profesní kvalifikace
 4. DVD s výukovými fotografiemi, fotografiemi z průběhu kurzu a fotomateriálem na tvorbu katalogu
 5. náklady na kytice, květinové kompozice, dekorace, které si účastníci odnesou domů
 6. náklady na všechny pomůcky, nářadí, květiny a materiál, potřebný k absolvování zkoušek, včetně osvědčení a certifikátů
 7. na naše kurzy si sebou berte pouze pohodlné oblečení, obutí a občerstvení- VŠE POTŘEBNÉ OBDRŽÍTE NA KURZU

Popis kurzu

Kurz směřující k získání nové profese- profesní kvalifikace VAZAČSKÉ PRÁCE (kód 41-032-E)

 • Kurz je akreditovaný Ministerstvem školství ČR (na základě zákona §108 č.176/2009 Sb. a dle zákona č.53/2012 Sb)
 • Zkoušky jsou autorizované Ministerstvem zemědělství ČR, autorizovaná osoba k  provádění zkoušek Mgr. Renáta Steinová

Tento kurz je určen zejména pro osoby, které chtějí v oboru pracovat.

Absolventi tohoto kurzu po ukončení kurzu obdrží Osvědčení o účasti v akreditovaném vzdělávacím programu na základě rozhodnutí MŠMT ČR, a po absolvování závěrečných zkoušek  obdrží Osvědčení o získání profesní kvalifikace s celostátní platností a platností v EU.

Toto osvědčení opravňuje k výkonu uvedeného povolání.

Tyto kurzy jsou určeny pro osoby dlouhodobě nezaměstnatelné, evidované na Úřadech práce. Pro nezaměstnané uchazeče je možné po dohodě a schválení příslušným úřadem kurz uhradit přes ÚP.

Osvědčení o absolvování kurzu a složení závěrečných zkoušek zvýhodňuje absolventy při hledání zaměstnání na trhu práce ve vazárnách květin, nebo jako pomocné síly v provozovnách, zaměřených na prodej floristických výrobků.


UČEBNÍ PLÁN

 1. Zhotovování základních vazačských výrobků (vázaný věnec,  smuteční kytice, vánoční svícen ze suchého materiálu, pomlázka,kytice do spirály).
 2. Základní zásady použití pracovních pomůcek, technických doplňků, chemických látek a nářadí s důrazem na pravidla bezpečnosti a ochrany zdraví při práci i pravidel požární ochrany a předvést broušení nože a nůžek
 3. Ošetřování živého materiálu a příprava polotovarů z nakoupeného doplňkového materiálu pro následné zadané užití
 4. Aranžování váz a misek