• Home
 • /Akreditovaný rekvalifikační kurz Florista

Akreditovaný rekvalifikační kurz Florista

KURZ PRO:

 1. pro začátečníky
 2. pro uchazeče z úřadu práce
 3. pro samoplátce
 4. kurz se realizuje na základě akreditace MŠMT ČR, zkoušky se realizují na základě autorizace MZe ČR
 5. výstupní doklad o absolvování kurzu -Osvědčení o rekvalifikaci, výstupní doklad o zkoušce -Osvědčení o získání profesní kvalifikace FLORISTA má celostátní platnost a platnost v EU

ČASOVÝ ROZSAH:

 • 14 dní, vyučovací hodiny : teorie 50 vyučovacích hodin, praxe 50 hodin +zkoušky z profesní kvalifikace
 • celodenní 8 00 do  cca 15 00 – 16 00 dle jednotlivých dnů
 • CENA KURZU:

Cena kurzu se zkouškou při přihlášení a úhradě poplatku měsíc před termínem kurzu 18998,- Kč (osvobozeno od DPH)

Cena  kurzu  u přihlášení a úhradě poplatku méně než měsíc před termínem kurzu 20 300,- Kč (osvobozeno od DPH) SLEVA 1302,- Kč

Rozšířená výuka  Svatební kytice + nové trendy a techniky a jednodenní tématický kurz dle období Trendy a techniky

REZERVAČNÍ POPLATEK: 8 000,- Kč:

 1. zasílá se nejpozději měsíc před zahájením kurzu na účet 181061207/0300, Variabilní symbol: Vámi zvolené libovolné číslo, do zprávy: Vaše jméno a místo kurzu
 2. doplatek za kurz se hradí nejpozději týden před zahájením kurzu:
 3. doplatek při včasné úhradě rezervačního poplatku (měsíc před termínem kurzu) je 10 998,- Kč
 4. doplatek méně než měsíc před termínu kurzu je doplatek 12 300,- Kč
 5. v den zahájení kurzu vydán pokladní doklad, nebo faktura (je nutné zaslat provozovateli kompletní fakturační údaje v přihlášce)
 6. Uchazeči z ÚP poplatek NEHRADÍ !

CENA ZAHRNUJE:

 1. náklady na všechny pomůcky, nářadí, květiny a materiál, se kterým se v kurzu pracuje
 2. studijní balíček-  studijní pomůcky a psací potřeby
 3. výukové učebnice ke kurzu A 4, monochromatický tisk
 4. katalog květin a zeleně A 5, monochromatický tisk
 5. Osvědčení MŠMT ČR  formátu A 4 o získání rekvalifikace, osvědčení o získání profesní kvalifikace
 6. DVD s výukovými fotografiemi a výukovým materiálem
 7. náklady na kytice, květinové kompozice, dekorace, které si účastníci odnesou domů
 8. náklady na všechny pomůcky, nářadí, květiny a materiál, potřebný k absolvování zkoušek, včetně osvědčení a certifikátů
 9. dárkový poukaz na další libovolný kurz v hodnotě -10% z ceny kurzu, platný 1 rok
 10. na naše kurzy si sebou berte pouze pohodlné oblečení, obutí a občerstvení- VŠE POTŘEBNÉ OBDRŽÍTE NA KURZU

Popis kurzu

Kurz směřující k získání nové profese- profesní kvalifikace FLORISTA (kód 41/008-H)

 • Kurz je akreditovaný Ministerstvem školství ČR (na základě zákona §108 č.176/2009 Sb. a dle zákona č.53/2012 Sb)
 • Zkoušky jsou autorizované Ministerstvem zemědělství ČR, autorizovaná osoba k  provádění zkoušek Mgr. Renáta Steinová

Tento kurz je určen zejména pro osoby, které chtějí v oboru podnikat, nebo pracovat.

Absolventi tohoto kurzu po ukončení kurzu obdrží Osvědčení o účasti v akreditovaném vzdělávacím programu na základě rozhodnutí MŠMT ČR, a po absolvování závěrečných zkoušek  obdrží Osvědčení o získání profesní kvalifikace s celostátní platností a platností v EU.

Toto osvědčení opravňuje k výkonu uvedeného povolání, lze požádat ihned o živnostenský list v oboru.

Tyto kurzy jsou určeny také pro osoby dlouhodobě nezaměstnatelné, evidované na Úřadech práce. Pro nezaměstnané uchazeče je možné po dohodě a schválení příslušným úřadem kurz uhradit přes ÚP.

Osvědčení o absolvování kurzu a složení závěrečných zkoušek zvýhodňuje absolventy při hledání zaměstnání na trhu práce a umožňuje jim v daném oboru podnikat a na základě osvědčení využít různé dotace a podporu při podnikání.

Kurz vede k získání nové profese- florista. U absolventů se základním vzděláním se po ukončení kurzu a získání osvědčení mění stupeň vzdělání na vzdělání odborné.

BONUS – kurz svatební kytice + nové trendy a techniky  a jednodenní tématický kurz dle období, zaměřený na trendy a techniky.

UČEBNÍ PLÁN

 1. Poučení o zdraví a bezpečnosti při práci
 2. Uplatnění základních estetických zákonitostí ve vázání a aranžování květin
 3. Orientace v základním sortimentu rostlin, technickém a dekoračním materiálu
 4. Seřizování, ošetřování a údržba nářadí, jeho využívání v aranžování
 5. Skladování rostlinného materiálu
 6. Prodloužení trvanlivosti živých květin
 7. Zhotovování vazačských výrobků
 8. Aranžování do nádob
 9. Zhotovení výrobků z živého i suchého materiálu (věnec, kornout, svícen…)
 10. Smuteční floristika a tvorba
 11. Svatební floristika a tvorba (bonus)
 12. Kalkulace vazačských a aranžérských výrobků
 13. Nabídka a prodej floristických výrobků doplňkového zahradnického zboží
 14. Floristická prodejna, možnosti podnikání a práce v oboru

naše studijní a výukové materiály